פרוייקטים

צוות "בולדוזר – פיתוח" מזמינים אתכם לצפות ולהתרשם מן הפרוייקטים שלקחנו בהם חלק  

ניסור ופינוי בטון בחולון

ניסור רצפת בטון בחניון

ניסור רצפת בטון ביהלום לטובת בדיקות קרקע. העבודה כללה חיתוך בטון בעובי 40 ס"מ פתיחת פתח בגודל 20 מטר רבוע חלוקת הבטון לגודל 40\40 ס"מ פינוי הבטון בעזרת מיני מחפר חפירה בקרקע לעומק של 3 מטר לטובת הכנסת המכונה לבדיקת קרקעהעבודה בוצעה עבור משה בר קידוחי ניסיון

בנית מרפסת 70 מ"ר

בניית מרפסת 70 מ"ר. שטח המרפסת המיועד היה בגובה נמוך ממפלס הבית ולכן כפי שתראו העבודה הייתה מורכבת יחסית

פרויקט בעריכה יעלה בהמשך

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת.

פרויקט בעריכה יעלה בקרוב

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת.

הכשרת מגרש בכוכב יעקב

עבודות חציבה ופינוי לטובת מגרש חדש. העבודה כללה פתיחת דרך אל המגרש בעבודה זאת נעזרנו בכלי פיתוח וצמ"ה שונים: משאית הייבר באגר שרשרתכמו כן בוצע עבודות לפינוי פסלות החציבה למגרש ולשביל סופק מצע סוג א'

ניתוק והריסת מבנה

לפרויקט זה נקראנו לטובת הריסת מבנה בבית דו משפחתי התחלנו את הפרויקט בניתוק חלקי המבנה המיועד להריסה לאחר חיתוך הבטון בעזרת ניסור בטון ביהלום התחלנו בביצוע ההריסה בעזרת כלי צמ"ה. העבודה כללה פינוי פסולת ההריסה למטמנה על פי חוק. בהמשך הפרויקט התבקשנו לבצע חפירה לטובת מרתף מתחת ליציקת הבית שהשארנו